You are here:  / Pozostałe / Psychoterapeuta Lublin

Psychoterapeuta Lublin

Jak radzić sobie z agresją? Psycholog wspomoże
Agresja w większości wypadków kojarzy nam się z czymś wybitnie niepożądanym, wywołującym w osobach strach oraz lęk, a nawet obawy o własne życie. Ludzie agresywni, to najczęściej osoby z dużą ilością kompleksów, nie radzące sobie z kłopotami i przenoszące własne niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym i oczernionym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, że to mężczyźni bywają bardziej agresywni niż kobiety, choć przyznać trzeba, iż niewiele jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet wobec mężczyzn, a oraz takie nie przynależą do wyjątkowości. W Polsce jest nadzwyczaj wiele przypadków agresji wobec słabszy i dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w dzisiejszym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów wywołujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psycholog Lublin. Nie dotyczy to jedynie osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najprzyzwoiciej trzymać w odosobnieniu. Niewiele się mówi o agresji pozytywnej, jaka jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to dobry przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej oraz jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak narcyzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są przeważnie niezwykle ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych oraz kierują się wyłącznie tym, co uznają za odpowiednie dla siebie. Omawiane zaburzenia przynależą do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów i psychiatrów, że względu na ich złożoność i problemy z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

Artykuły: