You are here:  / Pozostałe / Fundacja rozwoju dzieci

Fundacja rozwoju dzieci

Kłopoty dzieci bez rodziców – wsparcie dla rodzin przejściowych
Jednym z najistotniejszych zadań, jakie stawiane są przed społecznościami zorganizowanymi i ich przywódcami, jest zapewnienie beztroskiego, bezpiecznego dzieciństwa najmłodszym mieszkańcom. Wiąże się to z prawem do oświaty, osobistego rozwoju i poszanowania godności każdego malucha. Oczywistym środowiskiem, w jakim prawa te są realizowane jest rodzina. W czasie jednakże, kiedy rodzina, z punktu widzenia dziecka, przestaje istnieć lub ewentualnie działać, państwo, przez własne instytucje ma obowiązek przejąć ochronę nad potomkiem do czasu jego pełnoletniości. Reguła taka była spełniana także w czasach, kiedy nie było to zapisana w żadnym akcie prawnym. Dzieci pozbawione rodziców znajdowały schronienie w sierocińcach oraz rozmaitego typu ochronkach. Były one prowadzone przez towarzystwa dobroczynne lub stowarzyszenia – przetestuj Pomoc dla rodzin zastępczych. Jakość tej opieki bywała w pewnych sytuacjach nadzwyczaj problematyczna, zawsze jednakże zakładano w nich szansę przekazania podopiecznego na wychowanie rodzinie, jaka go wybrała, choć nie zawsze było to tożsame z adopcją.

Artykuły: